התכונות הרצויות של הפסיכולוג הקליני

פסיכולוג קליני הנו אדם שהשלים לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה, ולימודי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית. הפסיכולוג הקליני מורשה על פי החוק לעסוק בטיפול פסיכולוגי ובפסיכותרפיה.

להלן התכונות העיקריות הרצויות של הפסיכולוג הקליני

• עליו להיות בעל ידע בנפש האדם, בהתנהגות האנושית, בבעיות ובהפרעות שמשפיעות על מהלך החיים התקין.
• עליו לשלוט בטכניקה הטיפולית, בשיטות הטיפול השונות, ובכללי האתיקה של הטיפול האינטימי בנפש.
• עליו להיות בעל יכולת לבחור גישה, מסגרת טיפולית ומסלול טיפולי המתאימים לאישיותו של כל מטופל ומטופל.
• עליו להכיר היטב את מגבלותיו האישיות והמקצועיות ולדעת להתאים ולנתב את הטיפול למחוזות הרצויים.
• עליו לבנות מערכת יחסים של אמון ופתיחות עם המטופל.
אמנם, רוב התכונות הנזכרות – כמו מקצועיות, ידע רחב ושמירה על חוקי האתיקה – נדרשות לגבי כל מטפל פסיכולוגי ופסיכיאטרי, והקודים במקצועות אלה דומים. אדם המבקש להתחיל בטיפול מן הראוי שיבחן את הזיקה, את הדומה ואת השונה שבין המקצועות הללו ויבחר את המסלול שהולם את דרישותיו, על מנת למצוא את המטפל הטוב והמתאים לו ביותר, ולהפיק את המרב מהטיפול.

נקודת המוצא של הפסיכולוגיה הקלינית היא אפוא הצורך לשלב מחקר, חשיבה מדעית ועולם רגשי, כמו גם מערכות יחסים בינאישיים וזוגיים, לכלל שלמות אחת. הפסיכולוגיה הקלינית יוצרת טיפול מעמיק ומעניקה למטופל את מלוא ההערכה והכבוד המגיעים לו כאדם.
פסיכולוגים קליניים הם אנשים שפועלים מתוך סטנדרטים אישיים, מקצועיים ואקדמאיים גבוהים, מקפידים על כללים אתיים ודיסקרטיים במהלך הטיפול, ויודעים לבנות סיטואציה טיפולית המבוססת על אמון הדדי. כל אלה הן תכונות שמאפשרות להם להגיע לתוצאות הטובות ביותר.